Uncategorized

बलराम ताल योजना

Share

 

अनुदान-  द्य सामान्य वर्ग के कृषक लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/-

  • लघु सीमांत लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/-
  • अजजा वर्ग के हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1,00,000/-
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *